Drwytho's Story

Hi , Fy enw i yw Nigel Hunt ,

Esblygodd Drwytho o’r ffaith fy mod wrth fy modd yn tyfu perlysiau ac o’m hangerdd  tuag at goginio.  Nôl yn 2012 penderfynnais gyfuno’r perlysiau ag Olew Olewydd Hynod-goeth ac o hyn, mae’r busnes wedi datblygu.

 

Yn 2012, dechreuais werthu fy Olew Lemwn a chafodd hwn ymateb wych.  Yn 2015 lansiais yr olew inffiws diweddaraf:  Oren a Tsili.

 

Cafodd yr olew hwn groeso anhygoel yn Sioe Frenhinol Cymru 2015 ac un o’r cyntaf i brynu potel oedd Max Boyce.  Erbyn hyn, mae’r olew yma yn brwydro gyda f’olew garlleg i fod ar frig y gwerthwyr gorau.  Wrth flasu, cewch flas yr oren ac yna gnoiad o’r tsili cayenne.  Mae’r olew hwn yn cwblhau y casgliad; olew wedi’u hinffiwsio â pherlysiau sydd yn ddigon amlbwrpas i’w defnyddio wrth goginio neu i ddrislo.

 

Ynhgyd â rhain, mae gennyf gasgliad o finegrau a dresinau salad wedi eu trwytho a pherlysiau, finegr mafon, finegret mafon a finegr balsamig mafon.

 

Y finegrau inffiws yw: Basil, Taragon a Rhosmari a’r rhain wedi eu trwytho mewn finegr Gwin Gwyn a Finegr Gwin Coch, eto wedi’u hinffiwsio a pherlysiau gyda chymysgedd o Rhosmari, Teim ac Oregano.

Gallwch currrently hyd i ni yn y lleoliadau canlynol

Cowbridge Farmers Market pob Dydd Sadwrn y mis , ym Maes Parcio Arthur John.

Llanyrafon Manor Craft and Food market, Cwmbran, bob dydd Sul olaf y mis .

Neu anfonwch e-bost ataf